1 1
IGAZSÁGÜGY!
ÉS RENDÉSZÉI!
■ MfNÍSZTÉRiUM
Iktatószám :IRM/IKSZFO/4756/2009.-i
Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Főosztály
Kercsó Anna Mária úrnő részére
CONTROLL-NET Kft.
Békéscsaba
Just Gyula u. 4. fszt. 1. 5600
Tárgy: Igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel
Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelem ügyében meghoztam a következő
határozatot:
a CONTROLL-NET Számviteli, Pénzügyi és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaságot (Cg.04-09-004831; székhely: 5600 Békéscsaba, Justh Gyula u. 4. fszt. 1.) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe adó- és járulék, valamint könyvszakértés szakterületekre felveszem.
A névjegyzékbe felvett gazdasági társaság nyilvántartási száma: 009018.
Budapest, 2009. november <0.
a hatáskört gyakorló dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter nevében és megbízásából
t
■•
dr. Plankó Erika főosztályvezető
P.H.
-
SlIlSBs^
ZZZZ-—
v
Ügyintéző: Dr. Benedek Bulcsú
E-mail:                Balazs.bulcsu.benedek@irm.gov.hu
Ügyintézőjük:
Telefon:
Fax:
+ 36 (1) 441-3647 + 36 (1) 441-36-42
Hiv. szám:
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 54.